Stel cookie voorkeur in

De Giraf, de geschiedenis

In augustus 1967 is onze school - althans de toenmalige kleuterafdeling - gestart in de wijk Elsbroek.
 
Zes jaar later, in 1973, werd het oudste gedeelte van het gebouw aan de Guido Gezellelaan 3 in gebruik genomen.
 
De huidige naam Giraf is afgeleid van de namen van de twee scholen die bij de vorming van de basisschool in 1985 zijn samengekomen: De Guido Gezelleschool en de Rafaël kleuterschool.
 
In 1993 is de oude Guido Gezelleschool gedeeltelijk gerenoveerd en is er een aantal lokalen, waaronder een speelzaal, aan toegevoegd.
In 2001 volgde het in gebruik nemen van een aantal lokalen aan de noordoostkant van de hoofdlocatie. Deze lokalen hebben de ingang aan de noordzijde (het pad). Nu in gebruik als peuterspeelzaal.
 
In de loop van het school jaar 2003/2004 verlieten we de noordoostvleugel van de voormalige Johan Friso school.
In januari van dat schooljaar betrokken we de gerenoveerde zuidzijde (Guido Gezellelaan 5) met de onder- en middenbouw.
 
De vrijgekomen lokalen worden nu gebruikt door de partners in de Brede School Elsbroek.
De Peuterspeelzaal  en de Naschoolse opvang van "De Theepot"