Stel cookie voorkeur in

Overblijven op de Giraf

 
De tussenschoolse opvang (tso) wordt vanaf 27 augustus 2018 georganiseerd en begeleid door Lunchen op school, onderdeel van Kinderstralen.

 
 
De organisatie van de tso is als volgt:
- De kinderen worden begeleid door de overblijfmedewerkers van Kinderstralen;
- De kinderen kunnen na het eten kiezen of zij buiten of binnen willen spelen;
- Kinderstralen organiseert tijdens de overblijf regelmatig leuke activiteiten;
- De regels tijdens de tso komen overeen met de regels die op school gelden;
- De overblijfmedewerkers ontvangen scholing via de overblijfacademie;
- De coördinator diens als aanspreekpunt voor ouder(s) en leerkrachten.
 
Verdere informatie kunt u vinden in het informatieboekje op deze site (schoolgids en informatieboekje)