Stel cookie voorkeur in

De logopediste

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
5-jarige kleuters; screeningsonderzoek naar spraak-taal en luisterfunctie (zonder ouder)
groep 1 en 2 ; voorlichting in projectvorm (schoolgezondheidsbeleid)
alle leerlingen; vervolgactie, in overleg met ouders doorverwijzen, 6x keer begeleiden op school, controleren, onderzoek op verzoek.

De logopediste bezoekt de school minimaal 1x per 2 weken en vraagt in groep 1 schriftelijke toestemming aan de ouders tot het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden gedurende de gehele schoolperiode.