Hoe geven wij les?

Het allerbelangrijkste op De Giraf, het lesgeven, doet het team met veel plezier. Ons team bestaat uit ruim 40 teamleden. Onze leerlingen werken in jaargroepen in een voornamelijk klassikaal systeem. Dit systeem biedt rust en structuur, wat wij een belangrijke voorwaarde vinden om tot leren te komen. Ons onderwijssysteem biedt ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheiden die onze leerlingen voorbereiden op de toekomst. Leerlingen werken ook groepsdoorbroken. Dat gebeurt in de vorm van ateliers of projecten. Deze werkvormen bieden de kans samen te werken en van elkaar te leren. Ook creatieve en sociaal-emotionele vorming heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. Dit komt onder andere terug in de methode Kanjertraining en de weeksluitingen en vieringen in de aula.

Leerstofaanbod

De leerkracht biedt leerstof aan die bij de jaargroep hoort. De leerkracht doet dit door het stellen van basis- en minimumdoelen, of doelen die verder gaan dan de leerstof van een jaargroep. Hiermee kunnen wij een grote groep kinderen het aanbod bieden dat past bij hun ontwikkeling. Wij werken met het expliciete directe instructiemodel (EDI). Er zijn kinderen die niet voldoende hebben aan dit aanbod. Voor hen overlegt de leerkracht met de intern begeleider wat de mogelijkheden zijn die de school kan bieden, passend bij leerling, leerkracht en school. Behalve het afstemmen op het gebied van leerstofaanbod ligt er ook een uitdaging voor school om tegemoet te komen aan verschil in aanpak, motivatie en leerstijl.