Kanjertraining

Op De Giraf werken we met de methode Kanjertraining. Dit is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kanjertraining heeft als hoofddoel het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, de sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. 

Iedere teamlid volgt een training om Kanjertraining te mogen geven, zodat alle groepsleerkrachten zich de kanjertaal eigen maken en wekelijks lessen kunnen geven. Dit kunnen spellen zijn om het vertrouwen in de groep te bevorderen, jezelf sterker maken of gevoelens uiten. Vooral in de onderbouw wordt hierbij gebruikgemaakt van petjes. Onze ervaring met het werken met deze methode is dat probleemgedrag bij kinderen en minder prettige gevoelens afnemen. Er vindt ook een toename op welbevinden en zelfwaardering plaats. Het motto is dan ook: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je er mee omgaat is belangrijker.