Missie en visie

Van groei naar bloei

Basisschool De Giraf biedt goed onderwijs. Een gestructureerde leeromgeving vinden wij daarbij belangrijk. Dit versterkt leerresultaten van leerlingen. Het team werkt planmatig in ontwikkelteams om onderwijsvernieuwingen te implementeren. Zo bouwen we continu aan een professionele onderwijscultuur, waarin werken aan 'steeds beter' vanzelfsprekend is. Zo komen onze leerlingen tot bloei.

Ideologie

In de ideale wereld doet iedereen mee. Een wereld waarin alle mensen samen een eenheid vormen. Een eenheid die ruimte biedt om te geloven wat je gelooft, om er uit te zien zoals je er uitziet en te zijn wie je bent. In die ideale wereld zijn verschillen nodig en is iedereen verbonden met iedereen. Dat is de ideale omgeving om je zelf te ontwikkelen. In die wereld accepteert iedereen het ongemak dat verschillen met zich meebrengt als noodzakelijk onderdeel van samen leven. In die wereld leren kinderen op school om het perspectief van de ander te verkennen en nieuwsgierig te zijn naar andere manieren van kijken en denken, ook als dat hard werken is.

Realiteit

Maar in de praktijk zien we dat mensen vooral gelijkgestemden opzoeken en delen we woonwijken zo in dat de diversiteit binnen die wijk zo klein mogelijk is. We zien hoeveel moeite het kost om verbonden te blijven met mensen die een andere opvatting, culturele achtergrond of geloofsovertuiging hebben. We zien dat er makkelijk in ‘wij’ en ‘zij’ wordt gedacht, zonder dat dat bijdraagt aan versterking van het ‘samen’, omdat het ongemak van die verschillen uit de weg wordt gegaan. Dat vinden we verschrikkelijk. We zien dat scholen leerlingen indelen op gemeenschappelijke kenmerken, zoals intelligentie, capaciteiten of leeftijd. Scholen waarbinnen verschillen zoveel mogelijk vermeden worden. Het maakt ons kwaad wanneer kinderen zich daardoor buitengesloten of de vreemde eend in de bijt voelen. Zeker als dat er voor zorgt dat alle kinderen samen geen eenheid meer vormen, maar een onsamenhangende verzameling individuen.

Belofte

En dus kan je er op rekenen dat we bij De Giraf één geheel vormen. Een geheel waarbinnen je niet anders genoeg kunt zijn. We dagen jou en onszelf steeds uit om anders naar dingen te kijken, want nieuwsgierigheid is het begin van het leren. Binnen het geheel ontstaat ruimte om te leren, ruimte om te zijn en ruimte om te ontdekken. Die ruimte is nooit van mij of van jou, maar altijd van ons samen. Dat levert soms ongemak op en dat hoort ook zo. Op school leer je tenslotte hoe je samenleeft. Reken er op dat je niet alleen weet wat je vindt en kunt, maar dat ook uitdraagt en op basis daarvan keuzes maakt. Daarbij kan je altijd terugvallen op de mensen om je heen, ouders, medeleerlingen, de leerkracht en iedereen die bij de school betrokken is. Daarbij valt ook ieder terug op jou. Gewoon omdat we allemaal verschillend zijn, en daarmee samen één school.

Unieke kwaliteit

Wij zijn trots op wie we zijn als school. We houden ervan om herkenbaar te zijn en eren graag onze tradities. Op geen andere school in de buurt vind je zoveel duidelijkheid waarbinnen je jezelf samen met anderen kunt ontwikkelen.