Ouderbetrokkenheid

Wij hechten veel waarde aan goed contact tussen ouders en school. Het welzijn en de ontwikkeling van leerlingen is gedeelde verantwoordeijkheid en zorg van ouders en school. 
Informatie-uitwisseling gebeurt via een digitaal communicatiesysteem, Social Schools.
Via Social Schools houden wij u op de hoogte van leuke, interessante en belangrijke dingen die zich afspelen in de groep en op school. 
De reguliere oudergesprekken worden gepland via Social Schools. De Social Schools app is gratis te downloaden.

Betrokkenheid
Op De Giraf is een groot aantal ouders en andere vrijwilligers actief.
Zij nemen deel aan commissies, zoals de medezeggenschapsraad of de oudervereniging. De oudervereniging beheert de vrijwillige ouderbijdrage en helpt bij het organiseren van activiteiten.
Ouders bieden ook ondersteuning bij bijvoorbeeld lezen, bibliotheekuitleen en groepsuitjes.