Communicatie met ouders

Ouders en school dragen samen zorg voor de ontwikkeling van leerlingen. Een goed contact tussen ouders en school is daarbij belangrijk. De groepsleerkracht van uw zoon of dochter nodigt u een aantal keren per jaar uit voor een oudergesprek. Vanaf groep 6 nodigen wij u ook een keer uit voor een kindgesprek, dit is een oudergesprek samen met uw zoon of dochter.
Als u tussentijds iets wilt bespreken met een teamlid, kan dit natuurlijk ook altijd.

Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief, het Girafjournaal, komt éénmaal in de vier weken uit. Deze wordt verzonden via Social Schools. Door de informatie in het Girafjournaal blijft u op de hoogte van activiteiten in diverse groepen en actuele zaken die in school spelen. Ook leest u hier berichten van de oudervereniging of medezeggenschapsraad.

Social Schools
Wij gebruiken Social Schools als communicatiemiddel tussen ouders en school. Zodra uw zoon of dochter op school start, krijgt u een uitnodiging via de mail om uw account te activeren.
In Social Schools staat ook de jaarkalender. Door middel van blogs houden leerkrachten u op de hoogte van activiteiten in de groep.
De app van Social Schools is gratis te downloaden.