Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden 

Maandag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.00 uur -
Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur

Vakanties schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie 26-10-2024 / 03-11-2024
Kerstvakantie 23-12-2024 / 05-01-2025
Voorjaarsvakantie 24-02-2025 / 02-03-2025
Meivakantie 28-04-2025 / 11-05-2025
Zomervakantie 21-07-2025 / 31-08-2025

Vrije dagen
Hillegomse feestdag 13-09-2024
Goede vrijdag 18-04-2025     
Tweede Paasdag 21-04-2025
Hemelvaart + extra vrije dag 29-05-2025 en 30-05-2025
Tweede Pinksterdag 09-06-2025  

Groep 8 is vrijdag 23 mei 2025 vrij na het schoolkamp.

Vroeger vrij
20 december 2024 is de school om 12:00 uur uit (Kerstvakantie)
25 april 2025 is de school om 12:00 uur uit (Koningsspelen)

Studiedagen
7 oktober 2024 Sophia Scholen studiedag
wordt later aangevuld

Leerplicht en verlof buiten de schoolvakanties
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven is niet mogelijk. Alleen in heel bijzondere gevallen verleent de gemeente buitengewoon verlof. Dit kan zijn i.v.m. ziekte of overlijden van een familielid, verhuizing.

U dient een speciaal formulier in te vullen voor een aanvraag voor bijzonder verlof. De aanvraag moet ten minste acht weken van te voren worden ingediend (uitzondering overlijden en ziekte) bij de directie. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode. Na de aanvraag krijgt u een beschikking waarop staat aangegeven of het verlof wel of niet wordt verleend.
De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Tijdens de eerste twee schoolweken mag er geen verlof wegens vakantie worden verleend.