Schooltijden en vakantierooster

Schooltijden 

Maandag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur
Dinsdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur
Woensdag 8.30 uur - 12.00 uur -
Donderdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur

Vakanties 

Herfstvakantie 14-10-2023 / 22-10-2023
Kerstvakantie 23-12-2023 / 07-01-2024
Voorjaarsvakantie 17-02-2024 / 25-02-2024
Meivakantie 27-04-2024 / 12-05-2024
Zomervakantie 13-07-2024 / 25-08-2024

Vrije dagen
Hillegomse feestdag 15-09-2023
Goede vrijdag 29-03-2024     
Pasen 01-04-2024
Hemelvaart 09-05-2024; valt in de meivakantie
Pinksteren 20-05-2024  

De leerlingen van groep 8 zijn op 31 mei 2023 vrij (de dag na het schoolkamp) en hebben vanaf 11 juli 2024 zomervakantie.

12 juli 2024 is een calamiteitendag. Deze dag dient als reserve schooldag als eerder in het jaar een schooldag uitvalt.

Vroeger vrij
5 december 2023 is de school om 14:30 uur uit (Sinterklaasviering)
22 december 2023 is de school om 12:00 uur uit (Kerstvakantie)
28 maart 2024 is de school om 12:00 uur uit (Paasviering)
26 april 2024 is de school om 12:00 uur uit (Koningsspelen)

Studiedagen
13 oktober 2023, 6 december 2023, 26 februari 2024, 19 april 2024, en 17 juni 2024

Leerplicht en verlof buiten de schoolvakanties
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven is niet mogelijk. Alleen in heel bijzondere gevallen verleent de gemeente buitengewoon verlof. Dit kan zijn i.v.m. ziekte of overlijden van een familielid, verhuizing.

U dient een speciaal formulier in te vullen voor een aanvraag voor bijzonder verlof. De aanvraag moet ten minste acht weken van te voren worden ingediend (uitzondering overlijden en ziekte) bij de directie. Dit heeft te maken met een eventuele bezwaarperiode. Na de aanvraag krijgt u een beschikking waarop staat aangegeven of het verlof wel of niet wordt verleend.
De verlofperiode mag niet meer dan tien schooldagen beslaan. Tijdens de eerste twee schoolweken mag er geen verlof wegens vakantie worden verleend.