Samen, anders en uitdagend!

De Giraf is een fijne basisschool in de wijk Elsbroek te Hillegom.  Uiteraard leren wij onze leerlingen goed rekenen, lezen, spellen en deel te nemen aan de maatschappij. Wij vinden het belangrijk om:

  • te zorgen voor een veilige leeromgeving.
  • een gevarieerd lesprogramma te bieden.
  • aan te sluiten bij de behoefte van onze leerlingen.

Bij ons op school kan ieder kind zichzelf zijn! 

Momenteel zijn we in afwachting van ons nieuwe en duurzame schoolgebouw.

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? Maak dan snel een afspraak voor een kennismakingsgesprek. 


Samen

Als school horen we bij elkaar. Dat geldt voor onze leerlingen, ouders en leerkrachten. We vieren, leren en werken samen. Hierbij kun je altijd terugvallen op een ander. Daarbij kan een ander ook terugvallen op jou.

Anders

Iedereen is welkom bij ons ongeacht achtergrond. Wij leren onze leerlingen zichzelf te verplaatsen in de ander, naar elkaar te luisteren en respectvol met elkaar om te gaan. Zo streven wij ernaar dat iedereen zich bij ons geborgen en geaccepteerd voelt.

Uitdagend

In ons onderwijs zorgen wij voor uitdagend materiaal en een breed aanbod aan activiteiten. Zo proberen wij onze leerlingen steeds een stapje verder te laten zetten.