Sophia Scholen

Basisschool De Giraf maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Met 28 basisscholen in de gemeenten Noordwijk, Teylingen, Hillegom, Lisse en Katwijk is Sophia Scholen de grootste aanbieder van primair onderwijs in de Duin- en Bollenstreek. Zij dragen zorg voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Algemeen Bijzonder onderwijs, of een samenwerking daarvan.  

Sophia Scholen faciliteert ons en de andere basisscholen om uitdagend en toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als wij, belangrijk dat kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten. Binnen de stichting en onze school staan vijf kernwaarden centraal: verwondering, vertrouwen, verbinding, duurzaamheid en eigenaarschap.

Het schoolbestuur maakt deel uit van onze organisatiecultuur en vormt hiermee de basis voor alles wat wij doen. Meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl.