Kanjertraining

Ieder kind verdient het om zich veilig, gerespecteerd en competent te voelen. Om te zorgen voor een veilig schoolklimaat werken we met de Kanjertraining. Onze leerlingen leren hoe ze met elkaar om horen te gaan, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen voor genomen keuzes en gedragingen.

Kanjerregels 

Als officiële Kanjerschool hanteren we consequent de volgende 5 basisregels die in alle ruimtes zijn terug te vinden. Door continu te verwijzen naar deze regels, actief te werken aan een open en positieve sfeer en gebruik te maken van eenzelfde taalgebruik, zoals de gekleurde petten, heerst er een prettig en veilig klimaat in onze school.

  1.     We vertrouwen elkaar
  2.     We helpen elkaar
  3.     We werken samen
  4.     We hebben plezier
  5.     We doen mee
Kanjerlessen

Elke week staat de Kanjertraining op het programma. Nog belangrijker is dat de Kanjertraining terugkomt in de dagelijkse situaties. Wij oefenen met onze leerlingen hoe zij respectvol met elkaar om gaan. Wij leren de kinderen om te accepteren dat iedereen anders is en dat ook mag zijn.