Onze school

De Giraf is een fijne school in de wijk Elsbroek. Wij staan voor goed onderwijs en hebben oog voor elk kind.

Identiteit

De Giraf is een Rooms Katholieke basisschool. Dit komt tot uiting in de manier waarop wij willen dat kinderen met elkaar omgaan. Vanuit onze Katholieke identiteit vinden wij het belangrijk ruimte bieden aan de diversiteit van onze samenleving. Ieder kind is daarom welkom bij ons op school, ongeacht achtergrond. Wij streven ernaar dat iedereen zich bij ons geborgen en geaccepteerd voelt.

Visie

Op De Giraf voelen wij ons verbonden met elkaar. Wij realiseren ons dat iedereen uniek is en zien dit als kracht. Zo ontstaat er een fijne omgeving waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. We dagen kinderen uit nieuwsgierig te zijn naar elkaar en het onbekende. Dat is volgens ons de ideale omgeving om je zelf te ontwikkelen, want nieuwsgierigheid is het begin van leren.

Missie

Uiteraard leer je bij ons op school goed te rekenen, te lezen, te spellen en deel te nemen aan de maatschappij. Zo bereiden wij onze leerlingen zo goed mogelijk voor op het vervolgonderwijs. Wat ons uniek maakt is dat we in alles samen, anders en uitdagend zijn.