Ouders

Een goede samenwerking tussen school en ouders heeft een positieve invloed op de schoolprestaties van uw kind. U kunt op verschillende manieren meehelpen:

  • Helpen bij het organiseren van een feest 
  • Bijhouden van ons schoolgebouw
  • Meedenken over het schoolbeleid

Wij vinden uw mening, betrokkenheid en participatie zeer belangrijk. Wij geven hier vorm aan via de volgende geledingen:

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR denken ouders en teamleden actief mee over het schoolbeleid. De MR is hiermee een belangrijke gesprekspartner voor de directie. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 leerkrachten.

Ouderpanels 

Vier keer per jaar overlegt het ouderpanel met de directie over ontwikkelingen in de school. De directie peilt daarbij de mening van deze ouders. 

Oudervereniging (OV) 

De OVis een enthousiaste groep ouders die samen met het team invulling geeft aan feesten en activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoolreis, schoolkamp en de diverse feesten.