OV (Oudervereniging)

De oudervereniging organiseert activiteiten op school. Denk hierbij bijvoorbeeld aan schoolreis, schoolkamp en de diverse feesten. Zij vraagt hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage, waarmee deze activiteiten (gedeeltelijk) worden betaald. 

Deze bijdrage wordt betaald, omdat veel ouders het extra aanbod waardevol vinden en omdat zij het belangrijk vinden dat de extra activiteiten worden aangeboden. Mochten ouders niet voldoen aan de vrijwillige ouderbijdrage dan leidt dit niet tot uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. 

De oudervereniging vergadert 6 keer per jaar; geïnteresseerden zijn welkom de vergaderingen bij te wonen.