MR (Medezeggenschapsraad)

MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Op De Giraf bestaat de MR uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Zij komen een aantal keren per jaar samen om te vergaderen.

De MR is een belangrijke gesprekspartner voor de directie. Zij praat mee over onder meer de begroting, beleidsplannen, het vaststellen van vakanties en studiedagen, de manier waarop ouders worden betrokken bij school en ontwikkelingen van de school. De leden hebben instemmings- of adviesrecht.

Mocht u een vraag hebben aan de MR kunt u contact opnemen via: 

mr.giraf@sophiascholen.nl

GMR

Naast de medezeggenschapsraad bestaat er binnen Sophia Scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Zij brengt advies uit over of stemt in met besluiten op bestuurlijk niveau