Aanmelden

U bent welkom om eerst onze school eens van binnen te bekijken. We geven u een rondleiding zodat u een indruk krijgt.
Aanmelden op De Giraf kan via een aanmeldingsformulier. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie of de directie van de school: directie.giraf@sophiascholen.nl of via 0252 - 519097.
Ongeveer twee maanden voor het bereiken van de basisschoolleeftijd (4 jaar) nemen wij contact met u op.

Als leerlingen van een andere basisschool worden aangemeld, kunnen ze in principe geplaatst worden, onder voorwaarde dat wij de zorg en onderwijs kunnen bieden.
Bij schoolwisseling zal er een overdracht plaatsvinden tussen alle partijen: ouder(s) en/of verzorger(s), de school van herkomst en eventuele betrokken instanties.