Oudervereniging

Op basisschool De Giraf is een oudervereniging actief.

De oudervereniging organiseert activiteiten op school. Zij vraagt hiervoor een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige (maar onmisbare) bijdrage die jaarlijks van iedere ouder gevraagd wordt voor het organiseren van activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval en Pasen, schoolreisjes en excursies en het afscheid van groep 8.

De oudervereniging vergadert 6 keer per jaar; geïnteresseerden zijn welkom de vergaderingen bij te wonen.