Medezeggenschapsraad

Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR). Zij beslissen mee over de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De medezeggenschapsraad van De Giraf bestaat uit 4 personeelsleden en 4 ouders. Zij komen een aantal keren per jaar samen om te vergaderen.
De medezeggenschapsraad praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting, beleidsplannen, het vaststellen van vakanties en studiedagen, de manier waarop ouders worden betrokken bij school en ontwikkelingen van de school. De leden hebben instemmingsrecht op onderwijskundige onderwerpen van een school. 

Mocht u een vraag hebben aan de MR kunt u contact opnemen via: 

 

Naast de medezeggenschapsraad bestaat er binnen Sophia Scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.
Zij brengt advies uit over of stemt in met besluiten op bestuurlijk niveau.