Leerlingenraad

Leerlingenraad

Op De Giraf is een leerlingenraad actief. Onze leerlingen worden op die manier betrokken bij schoolontwikkkelingen. Ook maken zij op deze manier kennis met de democratische samenleving. De leerlingenraad komt ongeveer 5 keer per schooljaar bij elkaar en bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Onderwerpen die de raad bespreekt kunnen zijn: afvalscheiding, de schoolomgeving, onderwijs & vakken op school en de omgang met elkaar. 

Leerling helpt leerling

Onze leerlingen helpen elkaar ook. Zo helpen leerlingen uit de bovenbouw in de groepen 3 en 4 met lezen en bij de kleutergroepen met het doen van spelletjes. Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren van elkaar. Soms werken kinderen uit parallelgroepen samen in bijvoorbeeld niveaugroepen of aan projecten. Ook tijdens de ateliers en weeksluitingen ontmoeten de leerlingen elkaar.